Ilustracja do: Jak stworzyć neuroróżnorodne miejsce pracy

Jak stworzyć neuroróżnorodne miejsce pracy

O różnorodności na rynku pracy mówi się dużo. Rośnie odsetek firm, które zwracają uwagę na różnorodność płci, wieku, narodowości wspierają pracowników z należących do mniejszości seksualnych. Przed pracodawcami jednak kolejny krok w walce o tworzenie różnorodnych miejsc pracy.

Ilustracja do: Benefity przyszłości

Benefity przyszłości

Rynek benefitów pozapłacowych w Polsce jest wart ok. 16 mld zł. Eksperci określają go jako stabilny i nie podlegającym gwałtownym wzrostom. Wraz ze zmianami na rynku pracy zmieniać powinny się też benefity.

Porozmawiajmy!

Ułatwiam komunikację firm z kandydatami i pracownikami. Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz działania z obszaru HR konsultingu.