Ilustracja do: Offboarding na urlop macierzyński

Offboarding na urlop macierzyński

Offboarding na urlop macierzyński to ważny, ale mimo wszystko zapomniany punkt styku na linii pracodawca – pracownik. Dlaczego warto żegnać się z przyszłymi mamami jak najlepiej? Liczba urodzeń w Polsce jest najmniejsza od II wojny światowej.