Bezpłatna opieka zdrowotna to dziś jeden z najpopularniejszych benefitów pozapłacowych oferowanych przez polskich pracodawców. Organizacje starają się patrzeć na zdrowie pracowników szerzej, regularnie wspierając ich dobrostan fizyczny. A co z psychiką pracowników?

[pokaz_newsletter tekst=”Moje teksty same Cię znajdą!”]

Zdrowie zaczyna się od głowy

Wellbeing odmieniany jest przez pracodawców przez wszystkie przypadki. Warto przypomnieć sobie jednak, czy tam tak naprawdę jest.

Wellbeing to w dosłownie „dobre bycie”. Według Cambridge English Dictionary to poczucie zdrowia i szczęścia. Definiowane również jako zadowolenie z fizycznego, społecznego i psychicznego stanu własnego życia.

Czy wellbeing to krótkotrwała moda? Nic na to nie wskazuje. Jego rozwojowi sprzyja obecna sytuacja na rynku pracy, ale przede wszystkim sama zmiana stylu życia Polaków i niekorzystne trendy demograficzne – proces starzenia się społeczeństwa. Jak czytamy w raporcie well.hr:

  • o 27% wzrósł w Polsce odsetek w ciągu ostatnich 23 lat odsetek osób dbających o swoje zdrowie,
  • aż 80% kandydatów wybierając pracodawcę za 10 lat, jako decydujący czynnik poda posiadanie przez niego strategii wellbeing.

O wellbeingu w kontekście dbania o zdrowie fizyczne pracowników mówi już od lat. Na rynku mamy naprawdę sporo dobrych praktyk w tym obszarze. Zupełnie inaczej ma się sytuacja w kontekście dania o ich zdrowie psychiczne.

Sport. Idealny sposób na zaangażowanie pracowników

Dramatyczny stan psychicznego zdrowia Polaków

Jak wynika z raportu ADP, ponad 25% Polaków codziennie odczuwa stres w pracy. Z kolei ponad 28% odczuwa go kilka razy w tygodniu. Porównując wyniki badań z innymi krajami, Polska jest na szarym końcu europejskiej stawki pod kątem odczuwania codziennego stresu, odbiegając od średniej europejskiej o 8 p.p. Najlepiej w rankingu wypada Holandia, w której aż 22% pracowników nie doświadcza stresu wcale, natomiast codzienny stres odczuwa zaledwie 8% pracowników.

Dlaczego tak wysoki poziom stresu pracowników powinien obchodzić pracodawców? Podleganie długotrwałemu stresowi może prowadzić do poważnych zaburzeń i kłopotów ze zdrowiem – zarówno w sferze psychicznej (np. apatia, ospałość, zniechęcenie, kłopoty ze snem, brak apetytu, rozdrażnienie czy brak koncentracji), jak i psychospołecznej (konflikty, utrudnienia w komunikacji interpersonalnej, błędy w postrzeganiu i ocenie sytuacji społecznych, poczucie wyobcowania, alienacja, a nawet agresja), czy fizjologicznej (wzmożona podatność na wirusy i bakterie). Jak czytamy w raporcie well.hr:

Stres jest przyczyną 50-60% wszystkich traconych dni roboczych.

Mimo tych zastraszających danych zdrowie psychiczne pracowników to cały czas temat tabu. Jak szacuje Harvard Business Review, ponad 60% pracowników nigdy nie rozmawiało z pracodawcą o swoim zdrowiu psychicznym.

Jak czytamy w innym raporcie „Mental Health at Work” mniej niż połowa respondentów uważa, że zdrowie psychiczne pracowników w ich firmie jest traktowane priorytetowo, a tylko 39% uważa, że ich menedżerowie są odpowiednio wyposażeni, by wspierać ich walkę o zdrowie psychiczne.

O problemach ze zdrowiem psychicznym dużo łatwiej rozmawiać z najbliższymi (choć wciąż komfortowo w tej rozmowie czuje się tylko 55% ankietowanych) niż kolegami czy menedżerem w pracy.

Co powoduje stres w pracy?

O stres w pracy naprawdę nie jest trudno. Do najczęstszych jego przyczyn należą:

  • przeciążenie pracą,
  • nierealistyczne oczekiwania pracodawcy względem pracowników,
  • niejasna rola i zakres obowiązków pracownika,
  • zmiany organizacyjne (szczególnie te niejasne, nagłe czy źle zakomunikowane zespołowi),
  • niski poziom satysfakcji z pracy,
  • niewystarczające poczucia spełnienia,
  • brak docenienia,
  • zachwiana równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym,
  • złe relacje międzyludzkie,
  • nierówne traktowanie i mobbing.

Jak pracodawca może wspierać zdrowie psychiczne pracowników?

Już sama analiza najczęstszych przyczyn stresu w organizacji, dają pierwszą, kluczową wskazówkę pracodawcom.

Kluczem do zdrowia psychicznego pracowników jest budowa zdrowej organizacji i promocja zdrowej kultury korporacyjnej.

Tylko jak to zrobić?

Uda się to osiągnąć dzięki wsłuchiwaniu się w potrzeby ludzi, rozwijaniu kompetencji menedżerskich, budowaniu otwartej kultury organizacyjnej oraz dbanie o zdrowe relacje
w zespole. Kiedy te wszystkie elementy są obecne w naszej organizacji, nie musimy bać się o tzw. work-life balance pracowników. Poniżej propozycja konkretnych działań, po które może sięgnąć pracodawca chcący zadbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników.

3 projekty HR-owe, które warto znać

  • Firmowe sieci społecznościowe lub grupy wsparcia. Pracownicy mogą w nich dzielić się swoimi prywatnymi lub zawodowymi dylematami, dyskutować o trudnych sytuacjach czy zwyczajnie wspierać się wzajemnie. Funkcję tę spełnia m.in. program Smart Leader wdrożony w Colliers International (który był odpowiedzią na rosnące osamotnienie menedżerów w organizacji) czy grupy wsparcia, które coraz więcej pracodawców tworzy dla swoich pracowników-rodziców.
  • Szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem. W czasie kampanii „Miesiąc dla zarządzania stresem” pracownicy Credit Suisse mogli skorzystać z zajęć prowadzonych przez psychologa i dietetyka oraz dowiedzieć się, w jaki sposób radzić sobie ze stresem i jak może w tym pomóc odpowiednia dieta.
  • Lekcje medytacji, wyciszenia czy jogi dla pracowników

Pierwsze warsztaty jogi za nami! Pora na kolejne 🙂 Jeśli wiosenne przesilenie daje się Wam, drodzy Klienci, we znaki i…

Gepostet von Prowly am Montag, 25. März 2019

  • Szkolenia rozwijające umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, a także umiejętność funkcjonowania w grupie.

Myślę sobie, że w walce o zdrowie psychiczne pracowników ogromny nacisk trzeba położyć na bezpośrednią pracę z przełożonymi w naszej firmie. I choć wiem, że często może to okazać się prawdziwa praca u podstaw, to jednak umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby swoich ludzi, udzielania im wsparcia, tworzenie relacji, która będzie budować, a nie rujnować to naprawdę klucz do sukcesu.

A jak jest u Was? Czy w Waszej firmie myśli się o zdrowiu psychicznym pracowników? Jestem bardzo ciekawa Waszych dobrych praktyk w tym obszarze. Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach.

Miłego dnia!
Maja

 

Porozmawiajmy!

Ułatwiam komunikację firm z kandydatami i pracownikami. Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz działania z obszaru HR konsultingu.