Crowdsourcing w rekrutacji. Wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Powszechna cyfryzacja jak mało co sprzyja niezwykle dynamicznemu generowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Komunikacja w czasie rzeczywistym – poprzez media społecznościowe, komunikatory czy dedykowane aplikacje jak mało co ułatwia zbieranie, i wymianę pomysłów. Proces ten nazywa się crowdsourcingiem. Jest on pochodną jednego z największych megatrendów kształtujących współczesną gospodarkę czyli ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy). Użytek mogą zrobić z niego również pracodawcy – zarówno w ujęciu zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Do 2020 r. na świecie będzie 7 razy więcej połączonych urządzeń niż ludzi.*
* Źródło: Raport (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, PwC (2016)Cisco Internet Business Solutions group (2011)

Co to jest crowdsourcing?

Crowdsourcing to proces, w ramach którego firma wyprowadza zadania realizowane tradycyjnie przez jej pracowników na zewnątrz , zlecając jej szerokiej, bliżej nieokreślonej grupie odbiorców (ang. crowd = tłum).

W kontekście HR możemy mówić o crowdsourcingu zewnętrznym, w którym zadania pracowników działu HR oddawany jest w ręce bliżej nieokreślonej grupy, niezwiązanych z organizacją osób oraz crowdsourcingu wewnętrznym, w którym do współpracy przy projektach typowo HR-owych zaprasza się wszystkich pracowników firmy.

Kandydaci i pracownicy z ich różnymi doświadczeniami i punktami widzenia są dla pracodawcy niekończącym się źródłem insightów, inspiracji i pomysłów. 

Korzyści z prowadzenia działań crowdsourcingowych jest przynajmniej kilka:

  • Employer branding – czerpanie z mądrości zespołu to wyraźny komunikat wysłany zarówno do aktualnych pracowników, jak i kandydatów. Firma nie tylko mówi, że liczy się ze zdaniem pracowników, ale faktycznie to robi.
  • Feedback z zewnątrz organizacji –  możliwość skonsultowania wyzwania z osobami nie związanymi na co dzień z firmą, a nawet całą branża, mającymi zupełnie inny punkt widzenia może być bardzo ożywcze.
  • Komunikacja wewnętrzna – angażowanie pracowników w tworzenie lub przemodelowanie procesów wewnętrznych pozwala im lepiej zrozumieć strategiczne cele firmy, a kierownictwu otwiera oczy na punkt widzenia pracowników szeregowych. Internal crowdsourcing wspiera więc kulturę dialogu.
  • Generowanie rozwiązań, insightów, pomysłów – jak pokazuje doświadczenie, jest ich tyle ile uczestników procesu
  • Zwiększenie efektywności kosztowej – często okazuje się, że pomysły organizacja jest w stanie wygenerować samodzielnie.
Opracowanie: Gojtowska.com

Kiedy warto sięgnąć po crowdsourcing?

Rekrutacja

Crowdsourcingiem w rekrutacji jest nic innego jak zyskujące na popularności programy poleceń i rekomendacji pracowniczych. Mogą mieć one charakter wewnętrzny, kiedy o polecenia potencjalnych kandydatów firma prosi swoich pracowników, albo zewnętrzny, kiedy potencjalnego pracownika polecić może każdy (takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w firmie Luxoft). Dlaczego warto inwestować w takie rozwiązania? Z  danych ShareHire wynika, że programy poleceń rekrutacyjnych przekładają się też na wyższą retencję kadry; po 3- lub 6-miesięcznych okresach próbnych, wynosi ona aż 98%. Program rekomendacji pracowniczych wdrażać można z pomocą dedykowanej platformy np. wspomnianego wcześniej ShareHire (przeczytaj wywiad z twórcą narzędzia) lub narzędzi ATS np. popularnego eRecruitera, z którego korzysta m.in. Grupa Pracuj.

Zbieranie informacji zwrotnej

I dotyczy to zarówno informacji zwrotnej od kandydatów, czy pracowników. Ze specjalnej platformy agregującej pomysły korzystali m.in. pracownicy Delitte przy przeprowadzce do nowego biura w biurowcu Q22. Mogli zgłaszać swoje pomysły, między innymi na wystrój przestrzeni, salek spotkań, kuchni czy kafeterii. Przez 3 miesiące działania platformy zebrano 95 pomysłów, a z narzędzia skorzystało 337 osób. Na 95 pomysłów oddano 1500 głosów. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone, a te z największym potencjałem wdrożone w nowym biurze. Z podobnego schematu w procesie zmiany korzystało też Pracuj, o czym pisałam tutaj.

Generowanie nowych rozwiązań czy innowacji

Pracownicy są niezastąpionym źródłem innowacji. Jedyne co musi zrobić pracodawca, by zacząć czerpać  ich doświadczeń czy pomysłów jest… zaproszenie do współpracy. Oddając głos pracownikom, pracodawca promuje kulturę otwartości i przychylności dla wszystkich członków zespołu. Dzięki wewnętrznemu crowdsourcingowi każdy pracownic może bardziej oddziaływać na firmę i lepiej identyfikować się z jej biznesem. Korzysta z niego m.in. Shell, który za pomocą wewnętrznego procesu crowdsourcingowego, w który włączyć może się każdy pracownik firmy wskazuje kolejne miejsce wydobycia przez organizację ropy. Inne firmy, które od lat wdrażają rozwiązania crowdsourcingowe wewnątrz organizacji to choćby Intel czy AstraZeneca.

Budowa świadomości i promowanie kultury korporacyjnej

Właśnie taki cel przywięca Google Wall Art Contest, w którym Googlersi z całego świata zostali zaproszenie do udziału w konkursie na samodzielne stworzenie firmowego logotypu, najlepiej oddającego kulturę korporacyjną organizacji.

Etapy realizacji projektu crowdsourcingowego

  1. Po pierwsze określ cel projektu crowdsourcingowego.
  2. Po drugie określ swoich odbiorców – kandydatów, klientów, pracowników, a może wszystkie grupy na raz
  3. Po trzecie – określ zasady gry – dla wszystkich powinny być takie same i wszyscy powinni je zrozumieć
  4. Po czwarte wybierz platformę – miejsce, w którym uczestnicy będą zgłaszać i dyskutować nad konkretnymi problemami, pomysłami czy rozwiązaniami.
  5. Bądź z uczestnikami w stałym kontakcie przez cały czas trwania projektu.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu projektu crowdsourcingowego jest zasada 5P, o której pisałam już na blogu.

Przy okazji zapraszam Was do subskrypcji jedynego, oficjalnego newslettera Gojtowska.com. Dzięki niemu, będziecie na bieżąco ze wszystkimi postami i nowościami na blogu ????

Miłego dnia!

podpis

Maja Gojtowska

facebook twitter linkedin google-plus