Intranet, Intranet 2.0, sieci ESN – bardzo często mówiąc o komunikacji wewnętrznej wykorzystujemy te terminy zamiennie.  Warto zdać sobie sprawę, że tak naprawdę każdy  z nich opisuje inne narzędzie komunikacji wewnętrznej. A zatem, do dzieła!

Nazwy i definicje

  • Intranet – jak wskazuje sama nazwa jest to wewnętrzna (ang. intra) sieć (ang. net), która łączy komputery w danej organizacji. Pozwala ona na dzielenie się wiedzą i systemami operacyjnymi w ramach firmy.
  • Collaborative Intranet (Intranet 2.0) – wartość dodaną wnosi tu termin collaborative (z ang. wspólny). Jest to Intranet powiększony o element współpracy – treści w nim zawarte mogą być wzbogacane przez użytkowników np. poprzez komentarze.
  • Sieć ESN (ang. enterprise social network)  – to wewnętrzne sieci społecznościowe, które umożliwiają wielokierunkową komunikację wszystkich ich użytkowników. Każdy członek sieci ma takie samo prawo do tworzenia treści w serwisie. Opierają się ma mechanizmach znanych z serwisów społecznościowych: Facebooka, Instagrama czy Twittera.

Podstawowe różnice Intranet vs ESN

[Case study] Jak Trans.eu wdrożył Workplace by Facebook?

Autorzy treści

  • Intranet – autorzy mówią w imieniu całej organizacji i są jej głosem. W zależności od firmy są nimi pracownicy działu PR, HR albo grupa reprezentantów różnych działów. To oni decydują o tematach podejmowanych w Intranecie i mają wpływ na jego finalny wygląd i sposób w jaki będzie wykorzystywany.
  • Collaborative Intranet (Intranet 2.0) – autorami są Ci sami, co w przypadku zwykłego Intranetu. Jednak pozostali pracownicy mają możliwość współpracy – komentowania, oceniania czy rekomendowania treści.
  • Sieć ESN – każdy pracownik jest tu pełnoprawnym autorem i może współtworzyć treści (posty, komentarze, udostępnienia) dostępne w serwisie.

[CASE STUDY] Zmiana biura? Grupa Pracuj przypomina – zacznij od komunikacji wewnętrznej

Korzyści

  • Intranet – jednostronna komunikacja, prowadzona w kierunku góra ->dół pozwala na całkowitą kontrolę komunikatu.  Celem Intranetu jest wyłącznie stworzenie pracownikom dostępu do podstawowych informacji i firmowych dokumentów (np. formularzy kadrowych, księgowych czy IT).
  • Collaborative Intranet (Intranet 2.0) – wprowadzenie elementu współpracy (komentarze pracowników) jest pierwszym krokiem do szerszego dialogu z pracownikami.
  • Sieć ESN  – wielostronna komunikacja usprawnia wszystkie procesy w organizacji. Sieci ESN przekładają się na lepsze dzielenie się wiedzą wewnątrz organizacji, łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów, szybsze podejmowanie decyzji biznesowych, wzrost zaangażowania pracowników oraz ich wyższą produktywność.
Sieć ESN - korzyści
Więcej danych: margolis.co.uk

 

Miłego dnia!

Maja

Porozmawiajmy!

Ułatwiam komunikację firm z kandydatami i pracownikami. Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz działania z obszaru HR konsultingu.