A jak audyt marki pracodawcy

Ciągle mówimy o budowie silnej marki pracodawcy, prowadzeniu świadomych działań w obszarze EB, ale tak naprawdę na nic zdadzą się one, jeśli nie odrobimy pracy domowej. Nasze działania trzeba zacząć od początku, czyli od audytu. I wcale nie jest to powód do zmartwień.

Dlaczego audyt jest tak ważny?

Audyt marki pracodawcy to diagnoza stanu działań prowadzonych wokół marki pracodawcy – ocena funkcjonujących procesów, narzędzi. Dzięki jego przeprowadzeniu możliwa jest ocena, które elementy działają, jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia oraz jakie tak naprawdę są oczekiwania odbiorców – kandydatów i pracowników. W uproszczeniu audyt daje nam informacje na temat tego JAK JEST NAPRAWDĘ, a nie JAK MYŚLIMY, ŻE JEST.

elementy audytu

Tak naprawdę audyt podzielić można na dwa etapy:

 • Analiza danych zastanych, czyli popularny desk research – obejmuje on analizę wszystkich tych elementów, które w firmie już funkcjonują. Na tym etapie należy przyjrzeć się obowiązującym procedurom, narzędziom i dokumentom. Sprawdzamy nie tylko jak komunikacja była prowadzona, ale też jakie efekty przyniosła. Na tym etapie warto skorzystać z zewnętrznych narzędzi, które mogą wesprzeć analizę np. Brand24, który pokaże co o Twojej marce pracodawcy piszą w sieci czy SoTrender, który wesprze analizę obecności pracodawcy w social media.
 • Badania jakościowe i ilościowe  – obejmują one najczęściej ankiety (badania ilościowe) i wywiady indywidualne przeprowadzone z odbiorcami komunikacji marki pracodawcy – kandydatami i pracownikami. Te pierwsze mogą mieć formę pytań otwartych jak i zamkniętych, te drugie to spotkania one-to-one czy grupowe warsztaty strategiczne. Dobrze, jeśli badania jakościowe prowadzone są po badaniach ilościowych, pozwalają one bowiem w zdobyciu pogłębionych wniosków nt. potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Zarówno analiza desk research jak i badania powinny dotyczyć wszystkich elementów składających się na markę pracodawcy. Wśród nich wyróżnić należy m.in.:

DZIAŁANIA OFFLINE
 • komunikacja ATL (reklamy w TV, radio, outdoor)
 • komunikacja BTL (ulotki, katalogi, biuletyny etc)
 • eventy, w tym obecność na targach pracy
 • artykuły ekspercie, poradniki
obecność online
 • zakładka kariera (wersja desktopowa oraz mobilna)
 • opinie o pracodawcy zamieszczane online (np. na GoWork.pl czy Goldenline.pl, ale też w serwisach społecznościowych)
 • ebooki i webinary udostępniane kandydatom
 • korporacyjne kanały social media
 • karierowe kanały social media
Proces rekrutacji i candiadate experience
 • ogłoszenia o pracę (zamieszczanie na stronie www, na job boardach, w mediach społecznościowych)
 • proces aplikacji
 • rozmowy rekrutacyjne
 • wybór kandydata
 • komunikacja w procesie rekrutacji
 • proces onboardingu i szkolenia wstępne
Employee experience
 • zaangażowanie pracowników
 • zadowolenie pracowników
 • ocena jakości i przydatności kanałów komunikacji wewnętrznej

Ostatni etap audytu

Ostatnim krokiem skutecznego audytu jest podsumowanie każdego etapu, czyli przygotowanie raportów z kluczowymi wnioskami z przeprowadzonych analiz. Dopiero mając te materiały, a co za tym idzie pełny obraz EB-owego krajobrazu, można rozpocząć prace nad strategią marki pracodawcy.

A jakie są Wasze doświadczenia z audytami? No i najważniejsze, czy podejmujecie się ich samodzielnej realizacji, czy wolicie je zlecić zewnętrznemu wykonawcy?

Przy okazji zapraszam Was do subskrypcji jedynego, oficjalnego newslettera Gojtowska.com. Dzięki niemu, będziecie na bieżąco ze wszystkimi postami i nowościami na blogu ????

Miłego dnia!

podpis

Maja Gojtowska

facebook twitter linkedin google-plus