Rozpoczynając jakąkolwiek komunikację – czy to ze studentami i absolwentami, czy wykwalifikowanymi kandydatami, pracownikami czy byłymi pracownikami musimy jak najbardziej szczegółowo zastanowić się, kim tak naprawdę są odbiorcy naszych działań.

Najłatwiej zrobić to wykorzystując persony.  Ich zastosowanie pomaga w urealnieniu wiedzy o grupie docelowej i „ubraniu” jej w fikcyjne, acz konkretne informacje na temat:

  • demografii grupy,
  • statusu zawodowego,
  • statusu życiowego i oczekiwań zawodowych,
  • hobby i prywatnych rytuałów.

Czy jest persona?

Persona to fikcyjna postać lub wyobrażenie osoby, która reprezentuje grupę docelową. Zbiera i opisuje ona wszystkie najważniejsze cechy, zachowania odbiorcy, definiując jego nastawienie i źródła motywacji.

W zależności od potrzeb, profil persony rozbudować można o:

  • wyzwania, z którymi się mierzy,
  • preferowane źródła informacji,
  • poszukiwane komunikaty,
  • sposoby, w jaki firma może jej pomóc.

Warto pamiętać, że nie ma jednej uniwersalnej persony dla wszystkich odbiorców działań pracodawcy. W zależności od grup odbiorców z którymi się komunikujemy (np. studenci kierunków IT, studenci kierunków inżynieryjnych, studenci kierunków finansowych), dla każdej z nich należy stworzyć osobny zestaw person. Dotyczy to zarówno komunikacji zewnętrznej, jak i komunikacji z pracownikami firmy.

3 błędy, których warto unikać

Brak weryfikacji z autentycznymi potrzebami odbiorców

Aby stworzyć dobre persony musimy przypisać im prawdziwe zachowania, oczekiwania i motywacje odbiorców, a nie tylko nasze wyobrażenia o nich. Dlatego tworząc persony warto zdecydować się na ich weryfikację z prawdziwymi potrzebami odbiorców.

Koncentracja na aspektach zawodowych, pomijanie aspektów prywatnych

To problem, który często obserwuję podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń. Gdy pracujemy nad tworzeniem person uczestnicy bardzo mocno koncentrują się na ich profilu demograficznym i statusie zawodowym, prawie całkowicie pomijając aspekty związane z życiem prywatnym. A przecież to właśnie one, pozwalają nam zrozumieć insighty stojące za kandydatami czy pracownikami. To właśnie dogłębna chęć poznania swoich pracowników, kandydatów doprowadziła do powstania kampanii Intel, która dziś wpisała się już do kanału kampanii employer brandinowych.

Brak aktualizacji

W komunikacji nic nie jest dane raz na zawsze. Cały czas zmieniają się zachowania i nawyki odbiorców. Dlatego profile naszych person należy na bieżąco aktualizować i uzupełniać, choćby o nowe narzędzia i aplikacje z których korzystają, filmy i seriale, które oglądają lub inne sposoby rozrywki, które lubią.

Narzędzia pomocne przy tworzeniu person

Profile person można stworzyć samodzielnie lub skorzystać szerokiego wachlarza narzędzi online – poniżej moje dwa ulubione:

Xtensio.com
Makemypersona.com

Miłego dnia!

 

Porozmawiajmy!

Ułatwiam komunikację firm z kandydatami i pracownikami. Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz działania z obszaru HR konsultingu.