Komu ufamy, kogo słuchamy? I czemu powinno Cię to interesować?

Barometr zaufania przygotowywany przez agencję Edelmana publikowany jest od 17 lat. Tegoroczna edycja pokazuje  dramatyczny wręcz spadek zaufania społecznego wobec instytucji rządowych,  biznesu, NGO i mediów. Z punkty widzenia branży HR, EB i ekspertów od komunikacji wewnętrznej ciekawe są jednak inne wyniki.

PRACOWNICY NAJBARDZIEJ ZAUFANĄ GRUPĄ

Pod kątem zaufania społecznego, szeregowi pracownicy na łeb, na szyję biją szefów firm, wyższą kadrę kierowniczą czy rzeczników prasowych. Ich opinia jest dla nas najbardziej wiarygodna w sytuacjach, gdy mówimy o:

  • traktowaniu pracowników i klientów
  • wynikach finansowych i zarządzaniu operacyjnym
  • praktykach biznesowych
  • stosunku do społeczności lokalnych

Ten wynik może okazać się przełomowy dla podejścia pracodawców do problematyki pracowników, jako ambasadorów firmy (w każdym kontekście). Konieczne jest przewartościowanie tego elementu i nadanie mu wyższej rangi. To co mówią i myślą o firmie jej pracownicy, ma przełożenie na każdy aspekt biznesu, w tym na to, jak firma jest postrzegana przez klientów, partnerów, konkurencję, rynek.

etb_traktowanie-pracownikow-2
2017 Edelman TRUST BAROMETER. Źródło: edelman.com

STOSUNEK PRACODAWCY DO PRACOWNIKÓW JEST DLA SPOŁECZEŃSTWA KLUCZOWY

Oczekiwania wobec pracodawców są wysokie. Elementem, który uznany został najważniejszy w kontekście zaufania wobec firm jest to… jak traktują one swoich pracowników. Dopiero na kolejnych pozycjach znalazły się takie czynniki jak:

  • jakość produktów
  • słuchanie klientów
  • opłacanie podatków
  • etyczne praktyki biznesowe

2017 rok może okazać się przełomowy dla hasła: Pracownik ważniejszy niż klient . Strategiczne myślenie o relacjach z zespołem i employee experience stanie się nie tylko dobrą praktyką, ale obowiązkiem firm, które poważnie myślą o swojej reputacji i biznesie.

etb_traktowanie-pracownikow
2017 Edelman TRUST BAROMETER. Źródło: edelman.com

ZAMIAST EKSPERTOM, UFAMY ZWYKŁYM LUDZIOM

Największym zaufaniem darzymy ex aequo (60%): osoby takie, jak my sami, ekspertom technicznym (60%) i ekspertom akademickim. Na drugim miejscu znajdują się pracownicy (48%). Trzecie miejsce od końca zajęli prezesi firm, notując równocześnie największy spadek (12 punktów %).

Co oznacza to w praktyce? Konieczność zmian w akcentach przekazów firm oraz otwartości na nowych bohaterów historii, które pracodawcy chcą snuć – zarówno do pracowników, jak i do kandydatów. W kontekście komunikacji EB, będzie to pokazywanie nie tylko kadry kierowniczej, ale przede wszystkim zwykłych pracowników, wykonujących swoje codzienne obowiązki (bez photoshopa). W kontekście komunikacji do pracowników będzie to zmierzenie się z realnymi pytaniami, problemami i wątpliwościami zespołu i… odpowiedź na nie. 

etb_komu-ufam-ludziom-takim-jak-ja
2017 Edelman TRUST BAROMETER. Źródło: edelman.com

BARDZIEJ NIŻ MEDIOM TRADYCYJNYM, UFAMY SEO, MEDIOM SPOŁECZNOŚCIOWYM I MEDIOM WŁASNYM

Media tradycyjne muszą zmierzyć się z kryzysem zaufania. Za dużo bardziej wiarygodne uważamy to, co wyskoczy nam w wyszukiwarce internetowej (64% i najwyższy 3 punktowy wzrost), jakie informacje znajdziemy w mediach społecznościowych (43%) i mediach własnych firm i marek, czyli na strony www, blogi czy strony w social media (41%).

To szczególnie ważne dane pod kątem tegorocznych planów w komunikacji EB. Dużą rolę firmy powinny przykładać nie tylko do tworzenia samego contentu, ale też jego dystrybucji. Obsługa mechanizmów SEO powinna stać się kolejną umiejętnością specjalistów EB. Bardzo ważne okaże się również jego umiejętne pozycjonowanie w social media, ale też wykorzystywanie własnych kanałów komunikacji. 

etb_media-tradycyjne_media-spolecznosciowe
2017 Edelman TRUST BAROMETER. Źródło: edelman.com

Pełne wyniki Edelman Trust Barometer 2017 możecie obejrzeć poniżej:

Miłego dnia!

podpis

Maja Gojtowska

facebook twitter linkedin google-plus