Czytaj też:

Design Thinking w HR

Szkolenie „Design Thinking w HR” pokazuje uczestnikom myślenie projektowe  w praktyce. Wspólnie przechodzimy przez ten gotowy, uporządkowany proces. Dzięki jego poszczególnym etapom: empatii, diagnozie potrzeb, generowaniu pomysłów, ich prototypowaniu i testowaniu uczestnicy na własne skórze doświadczają mocy designu w projektowaniu usług i procesów.