fbpx

Grupa spółek DANONE

Jak określić EVP?

Jak była sytuacja wyjściowa?

Grupa spółek DANONE to producent żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. W Polsce grupę spółek DANONE tworzą firmy będące liderami w 4 kategoriach rynkowych: Danone (Produkty mleczne i pochodzenia roślinnego), Żywiec Zdrój (Woda i napoje), Nutricia (Żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne dla osób chorych). Wszystkie spółki grupy łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji DANONE, zgodnie z którą poprzez żywność firma niesie zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. W 2018 roku organizacja stanęła przed wyzwaniem zbudowania świadomości grupy spółek DANONE jako pracodawcy oraz przełożenia misji organizacji, ONE PLANET. ONE HEALTH, na strategię komunikacji marki pracodawcy.

Jakie było rozwiązanie?

Kilkumiesięczna współpraca projektowa z grupą spółek DANONE objęła:

  • opracowanie scenariusza oraz facylitację cyklu badań focusowych z pracownikami centrali, centrum usług wspólnych oraz fabryk,
  • opracowanie wzoru ankiety do badań jakościowych, do których zaproszeni zostali wszyscy pracownicy organizacji,
  • opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatu dla grupy roboczej, podczas którego omówione zostały kluczowe elementy EVP: tożsamość, profil oraz wizerunek organizacji.

Jakie były efekty?

Efektem współpracy było opracowanie EVP grupy spółek DANONE i zestawu wyróżników organizacji ważnych z perspektywy kluczowych grup odbiorców firmy. Stały się one podstawą do dalszych prac nad strategią employer brandingową organizacji.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę?

Posiadam bogatą ofertę z zakresu szkoleń w HRze. Zapoznaj się z najbliższymi kursami otwartymi!

Kontakt

Masz pytania? Chcesz przedyskutować dodatkowe problemy albo pytania dotyczące danego case’a? Napisz do mnie!